Vineri

 
Det fysiske sted, hvor vinen produceres.