Rendement

 (fransk)
Udtryk for udbyttet målt i hl/ha.