Presserester

 
De faststoffer der er tilbage efter presningen. For eksempel stilke, kerner, skaller og frugtkød.