Piedirosso

 (druesort)
Blå drue, som dyrkes i Italien.