Oksehoved

 
Gammel dansk betegnelse for rummål på 231,9 liter.