Moscatel Gordo Blanco

 (druesort)
Spansk synonym.