Mazuelo

 (druesort)
Spansk synonym.
Se Carignane.