Hybrid

 
En plante der er krydset af forskellige arter.