Hektar

 
En måleenhed for jordflader. Skrives ha. 1 ha svarer til 10.000 m2 der igen svar til ca. 1,8 tønder land.