Grundstammer

 
Den del af vinplanten, man poder en podekvist på.