Frilager

 
Lagerbygning, hvor der ikke betales told.