Fine Wine

 (engelsk)
Engelsk auktionsbegreb om vine der er egnede til at investere i.