Fænologi

 
Studiet af vinplanters udvikling og evnen til at tilpasse sig til forskelligt klima.