Edelzwicker

 
Et begreb fra Alsace om ret ordinære vinblandinger.