Eddikestik

 
En vin hvor eddikegæringen er startet.