Drivhuspodning

 
En metode, hvor man poder i et drivhus, frem for på marken.