Bundfald

 
De faste stoffer i vinen, som samler sig i bunden af en flaske efter lang tids lagring.
Se Bærme.