Botanisk klassifikation

 
Et princip for klassifikation af planter. Den beskriver blandt andet slægtskabet mellem planter og kan deles op i:
- Orden
- Familie
- Slægt
- Sektion
- Art
- Varietet/sort
- Klon