Bota chica

 
Mindre fad på 500 liter. Bruges typisk til transport.