Bødkeri

 
Et værksted, hvor der bliver produceret tønder af træ.