Aspergillus

 
Sygdom der blandt andet angriber vinplanter.