Andengæring

 
En gæring der kan ske efter den normale gæring. For eksempel flaskegæring.