Abiotisk

 
Bestøvning foretaget med hjælp fra vind, vand eller regn.